Aktuella projekt

Kulturcentrum Ebeneser är en projektnod för utveckling inom kulturlivet och kulturella och kreativa branscher.

Kulturföreningen Ebeneser är med och utvecklar Norrbottens kulturliv genom:

  • Att bedriva utvecklingsprojekt inom kultur och kulturella och kreativa branscher
  • Att delta som projektpartner och samverkar med andra projekt
  • Riktade insatser som stöttar medlemsorganisationer, arrangörer och kulturskapare i hållbara kulturprojekt

Kulturcentrum Ebeneser – En projektnod för utveckling inom kultursektorn och kulturella och kreativa branscher.

Creative Ebeneser

Utvecklingsprojektet Creative Ebeneser är en satsning med fokus på företagsutveckling inom kulturella och kreativa näringar.

För dig som arbetar inom, eller för kulturella och kreativa näringar i Norrbotten.

Projektet är för dig som är kreatör/kulturskapare/konstnär och vill utveckla din företags- och verksamhetsidé och leva på ditt konstnärliga uttryck inom skapande branscher. Du är verksam inom ditt företag eller en kultur- och affärsdrivande organisation som t.ex ideell förening.

Projektet vänder sig också till dig som arbetar inom stöttande funktioner för affärsutveckling och tillväxt – och vill samverka för att möta och stötta verksamma inom kulturella och kreativa näringar.

Projektet arbetar med tre fokusområden: Mötesplatsen, Inspiration och Kompetens.

Vi utvecklar mötesplatser för yrkes professionella att trivas i – både fysiska och digitala. Vi skapar och deltar i nätverk som främjar företagare och verksamheter inom kulturella och kreativa näringar i Norrbotten och Norra Sverige.

Vi erbjuder inspirerande föreläsningar där vi presenterar förebilder, drivkrafter, affärslogiker, stödformer. Vi erbjuder fördjupande workshops inom områden som är attraktiva för dig som arbetar inom eller för kulturella och kreativa näringar.

Vårt mål är utveckling av företagarens egen verktygslåda där även digitalisering är en viktigt pusselbit för fler att kunna leva på sitt kulturella uttryck. Vi arbetar för att verksamma inom branschen ska kunna växa på sina villkor, med hållbarhet i fokus.

Finansiärer:

Creative Ebenesers på Facebook

Arrangörer i Norr

Satsningen Arrangörer i Norr drivs idag som en självständig föreningen som arbetar med arrangörs- och publikutveckling i Norrbotten. 

Arrangörer i Norr skapar mötesplatser och nätverk för arrangör inom kulturområdet i Norrbotten. Föreningen erbjuder inspirerande och föreläsningar och webinar, fördjupande workshops och andra aktiviteter för att inspirera och stärka kompetens hos arrangörer, samt stärker den kulturella infrastrukturen i Norrbotten.

Arrangörer i Norr startade som projekt 2018 för att arbeta med kompetensutveckling för kulturarrangörer i Norrbotten. Satsningen har idag utvecklats till en ideell förening som driver arrangörs- och publikutveckling i Norrbotten genom olika projekt. Från 2023 får föreningen även regionalt verksamhetsstöd. Kulturföreningen Ebeneser verksamhetschef har ordförandeskapet i föreningen och arbetar på uppdrag av styrelsen med Arrangörer i Norrs verksamhet och projektsatsningar.

Föreningens definition av begreppet arrangör är brett. Målgruppen är du som arrangerar konserter, festivaler, teater- eller dansföreställningar, annan scenkonst, filmvisningar, konstutställningar m.m. På små scener i byarna, på dansbanor under sommaren, på en fjälltopp, i en hel stad, på en dansbana, i en konsthall, hemma på gården, i lägenheten, på ett uteställe, en fjällanläggning eller i ett kulturhus med tusen besökare.

Arrangörer i Norrs hemsida

Popscen Norrbotten

Inom projektet Popscen Norrbotten har vi arbetat för att utveckla en hybrid popscenen i Norrbotten. Projektet är avslutat.

Tillsammans med BD Pop, och med stöd av Kulturrådet och Sparbanken Nord lyfter vi fram Norrbottens mest intressanta artister. Målgruppen är de som vill ta del av musik producerad popmusik med tyngdpunkten på en yngre publik. Som publik kan välja om du vill ta del av livespelningarna på plats eller online när som helst och var som helst. De artister som medverkar får nyttja det rörliga materialet som de önskar för egen PR och marknadsföring.

Under denna projektperiod kommer vi att genomföra sex konserter runt om i länet. Projektet samverkar och skapar relationer med lokala arrangörer på de orter vi besöker. De arrangörer vi samarbetar med är om möjligt unga arrangörer, flertalet med anknytning till Arrangörer i Norrs projekt Kultur Crew.

Alla livespelningarna hittar du här: https://linktr.ee/popscen

Popscen Norrbottens Instagramkonto

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

Kulturverksamhet

Projekt

Region Norrbotten, Kulturrådet, Sparbanken Nord, Längmanska Företagsfonden och Luleå kommun

Sociala medier