Aktuella projekt

Kulturföreningen Ebeneser är med och utvecklar Norrbottens kulturliv genom:

  • Att bedriva utvecklingsprojekt inom kultur och kulturella och kreativa branscher
  • Att delta som projektpartner och samverkar med andra projekt
  • Riktade insatser som stöttar medlemsorganisationer, arrangörer och kulturskapare i hållbara kulturprojekt

Kulturcentrum Ebeneser – En nod för utveckling inom kultursektorn och kulturella och kreativa branscher.

North Creative Nodes

Projektet North Creative Nodes bygger vidare på resultat och satsningar som initierades i Creative Ebeneser.

Läs mer här: https://www.ebeneser.nu/nyheter/vi-fortsatter-utveckla-kulturella-branscher-i-norrbotten/

Samverkanspartner: Luleå Business Region, Piteå Science Park och Boden Business Park.

Projektet North Creative Nodes finansieras av Region Norrbotten, Luleå Business Region, Piteå kommun och Boden Business Park.

Följ projektet på Facebook!

Creative Ebeneser

Projektet avslutades 23-12-31, satsningen fortsätter i projektet North Creative Nodes.

Utvecklingsprojektet Creative Ebeneser har varit en satsning med fokus på företagsutveckling inom kulturella och kreativa branscher. Projektet målgrupp har varit professionella inom kulturområdet som vill utveckla sin företags- och verksamhetsidé för att öka förutsättningarna att leva på sin konst.

Projektets målgrupp har även varit stöttande funktioner för affärsutveckling och tillväxt – som vill samverka för att möta och stötta verksamma inom kulturella och kreativa näringar.

Projektet har arbetat med tre fokusområden: Mötesplatsen, Inspiration och Kompetens. Projektet har utvecklat mötesplatser för branschens aktörer – både fysiska och digitala, och har erbjudit inspirerande föreläsningar och fördjupande workshops/fortbildning.

Vi arbetar för att verksamma inom branschen ska kunna växa på sina villkor, med hållbarhet i fokus.

Finansiärer: Luleå kommun, Luleå Business Region, Längmanska Företagarfonden och Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

Creative Ebenesers på Facebook

Arrangörer i Norr

Satsningen Arrangörer i Norr drivs idag som en självständig föreningen som arbetar med arrangörs- och publikutveckling i Norrbotten. 

Arrangörer i Norr skapar mötesplatser och nätverk för arrangör inom kulturområdet i Norrbotten. Föreningen erbjuder inspirerande och föreläsningar och webinar, fördjupande workshops och andra aktiviteter för att inspirera och stärka kompetens hos arrangörer, samt stärker den kulturella infrastrukturen i Norrbotten.

Arrangörer i Norr startade som projekt 2018 för att arbeta med kompetensutveckling för kulturarrangörer i Norrbotten. Satsningen har idag utvecklats till en ideell förening som driver arrangörs- och publikutveckling i Norrbotten genom olika projekt. Från 2023 får föreningen även regionalt verksamhetsstöd. Kulturföreningen Ebeneser verksamhetschef har ordförandeskapet i föreningen och arbetar på uppdrag av styrelsen med Arrangörer i Norrs verksamhet och projektsatsningar.

Arrangörer i Norrs hemsida

Popscen Norrbotten

Projektet är avslutat. Inom projektet Popscen Norrbotten har vi arbetat för att utveckla en hybrid popscenen i Norrbotten.

Tillsammans med BD Pop, och med stöd av Kulturrådet och Sparbanken Nord har vi lyft fram Norrbottens mest intressanta artister. Som publik har du kunnat välja att ta del av livespelningarna på plats eller online när som helst och var som helst. De artister som medverkat har fått nyttja det rörliga materialet som de önskar för egen PR och marknadsföring.

Projektet har genomfört tolv konserter runt om i länet. Projektet har samverkat och skapat relationer med lokala arrangörer på de orter vi besökt. De arrangörer vi samarbetat med är om möjligt unga arrangörer, flertalet med anknytning till Arrangörer i Norrs projekt Kultur Crew.

Se Livespelningarna från Popscen Norrbotten!

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

Kulturverksamhet

Projekt

Region Norrbotten, Luleå Business Region, Boden Business Park, Piteå kommun – Piteå Science Park

Sociala medier