Möjliggörare

Verksamheten i Kulturcentrum Ebeneser finansieras och möjliggörs genom en kombination av verksamhetens egna intäkter, offentliga medel, projektfinansiering - samt ett stort engagemang av Kulturföreningen Ebenesers medlemmar, styrelse, arrangörer och volontärer.

Är ni en kulturföreningen och vill arrangera kontinuerligt i Kulturcentrum Ebeneser?
Bli medlem!
Kontakta oss för mer information om medlemskapets fördelar.

Vill du engagera dig ideellt inom Kulturcentrum Ebeneser genom att arbeta på olika evenemang?
Anmäl intresse via Volontärbyrån så kontaktar vi dig!

Vill du stötta vår verksamhet som företag?
Boka konferenser, föreläsningar och andra företagsevent hos oss!
Intäkter från konferenser och möten återinvesteras i Kulturföreningen Ebenesers ideella kulturverksamhet.

 

Ideellt engagemang

Kulturverksamheten möjliggörs av arrangörer, medlemsföreningar och kulturaktörer som genom ideellt engagemang skapar kulturevenemang för sin publik och deltagare.

 

Finansiärer kulturverksamheten

Kulturföreningen Ebeneser får årsbidrag av Luleå kommun.

Kulturföreningen Ebeneser får årligt verksamhetsbidrag av Region Norrbotten.

Egna intäkter från kulturverksamheten samt överskott från bolaget Kulturcentrum Ebeneser i Luleå AB.

Projektfinansiering

Creative Ebeneser finansieras av Luleå kommun, Luleå Business Region, Sparbanken Nord – Framtidsbanken, samt  Längmanska företagarfonden.

Satsningen inom föreningen Arrangörer i Norr finansieras av Sparbanken Nord, Kulturrådet och Region Norrbotten.

Samarbetspartners

Här hittar du några av våra samarbetspartners som vi på olika sätt samarbetar med. Det kan vara är olika typer av ideella organisationer, kommunala förvaltningar, skolor, stiftelser, förbund och institutioner som inte kan bli medlemmar men vill verka tillsammans med oss för kulturen.

BD Pop, Norrbottensmusiken, Luleå Näringsliv AB, Luleå Business Region, Studiefrämjandet Norrbotten, Norr Media, NMW Ekonomisk Förening … Vi fyller på och länkar här just nu – under uppbyggnad/uppdatering!

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

 

Sociala medier