Möjliggörare

Kulturcentrum Ebeneser drivs genom en kombination av verksamhetens egna intäkter, offentliga medel, projektfinansiering och ett stort engagemang av Kulturföreningen Ebenesers medlemmar, arrangörer och volontärer.
Ideellt engagemang

Kulturverksamheten möjliggörs av arrangörer, medlemsföreningar och kulturaktörer som genom ideellt engagemang skapar kulturevenemang för sin publik och deltagare.

 

Finansiärer kulturverksamheten

Kulturföreningen Ebeneser får årsbidrag av Luleå kommun.

Kulturföreningen Ebeneser får årligt verksamhetsbidrag av Region Norrbotten.

Egna intäkter från kulturverksamheten samt överskott från bolaget Kulturcentrum Ebeneser i Luleå AB.

Projektfinansiering

Creative Ebeneser finansieras av Luleå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord – Framtidsbanken, samt  Längmanska företagarfonden.

Popscen Norrbotten finansieras av Kulturrådet och Region Norrbotten

Satsningen inom föreningen Arrangörer i Norr finansieras av Sparbanken Nord.

Samarbetspartners

Här hittar du några av våra samarbetspartners som vi på olika sätt samarbetar med. Det kan vara är olika typer av ideella organisationer, kommunala förvaltningar, skolor, stiftelser, förbund och institutioner som inte kan bli medlemmar men vill verka tillsammans med oss för kulturen.

BD Pop, Norrbottensmusiken, Luleå Näringsliv AB, Luleå Business Region, Studiefrämjandet Norrbotten, Norr Media, NMW Ekonomisk Förening … Vi fyller på och länkar här just nu – under uppbyggnad/uppdatering!

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

Kulturverksamhet

Projekt

Region Norrbotten, Kulturrådet, Sparbanken Nord, Längmanska Företagsfonden och Luleå kommun

Sociala medier