Kulturcentrum Ebeneser

De ideella kulturevenemangen utgör kärnan i Kulturcentrum Ebenesers verksamhet. Den består av en omfattande verksamhet som kulturscen med över 200 kulturevenemang årligen, och drivs av Kulturföreningen Ebeneser.

Vi ska tröskeln till kultur, och skapa förutsättningarna att fler ska kunna ta del av, och att vara en del av kulturlivet. Vi arbetar för att verksamheten ska vara inkluderande, attraktiv ha relevans för många.

Föreningen erbjuder ett brett kulturellt utbud för alla åldrar, uttryck och inriktningar i samverkan med medlemsföreningar och andra kulturarrangörer. Vi erbjuder professionell coachning till medlemmar, arrangörer och kulturskapare för att förverkliga arrangörsidéer inom konst och kultur.

Föreningen initierar och driver utveckling inom kulturlivet och kulturella och kreativa branscher genom projekt, samarbeten och samverkan.

Vi ska vara en möjliggörare för ett brett och inkluderande kulturliv i Luleå och Norrbotten, med olika möjligheter till delaktighet.

Om verksamheten

Kulturcentrum Ebeneser är ett spännande offentligt rum i skärningspunkten mellan det fria kulturlivet och näringslivet. Kulturcentrum Ebeneser erbjuder en kulturscen och kreativ mötesplats. Vi skapar förutsättningar för människor att mötas. Vi skapar nya möjligheter för kulturbranschen och andra branscher att mötas.

Kulturverksamheten baseras på samverkan mellan ideella föreningar med kulturverksamhet, verksamma inom Norrbottens län, samt andra organisationer och aktörer inom kulturområdet.

Prioriterade utvecklingsområden och målgrupper är det mångkulturella och internationella samspelet, att stärka minoritetskulturer, samt att inkludera barn och unga i verksamheten och utbudet.

Verksamheten leds och samordnas av Kulturföreningen Ebeneser sedan 2015, och präglas av demokrati, jämlikhet, mångfald, medskapande och jämställdhet. Finansiärer är Luleå kommun, Region Norrbotten, samt en betydande del av egen finansiering.

Förutom kulturverksamheten driver föreningen utvecklingsprojekt och initierar samarbeten och samverkan inom kulturområdet och kulturella och kreativa branscher.

Föreningen äger ett aktiebolag – Kulturcentrum i Luleå AB, som möjliggör att tillgängliggöra våra tjänster och goda service till företag och organisationer för möten, konferenser och event. Intäkter från den verksamheten återinvesteras i den ideella kulturverksamheten och driften av kulturscenen.

Personal och styrelse

Du når oss oftast på vår fasta telefon dagtid under veckodagar: 0920 – 40 83 00. Om vi inte kan ta ditt samtal, lämna gärna ett meddelande eller mejla ditt ärende till post@ebeneser.nu.

Personal i Kulturcentrum Ebeneser

Vi är ett litet arbetslag som tillsammans med alla våra ideella arrangörer skapar och möjliggör ideella kulturevenemang i Kulturcentrum Ebeneser. Styrelsen för Kulturföreningen Ebeneser arbetar ideellt.

Fredrika JohanssonVerksamhetschef/Projektledare 
076-110 09 79 / fredrika@ebeneser.nu

Till Fredrika vänder du dig om du har generella frågor kring vår verksamhet, eller vill veta mer om något av våra utvecklingsprojekt. Fredrika är också den som svarar om du ringer vårt växelnummer 0920-40 83 00. Har du som publik frågor inför kommande evenemang hänvisar vi i första hand till informationen på hemsidan om biljettköp, boka bord m.m.

Jonas Eriksson – Teknisk samordnare/Tekniker
076-110 01 61 / jonas@ebeneser.nu

Jonas arbetar som ljud- ljustekniker och samordnare av tekniker och ansvarig för teknisk utrustning i lokalen. Har du som arrangör frågor kring det tekniska inför ditt evenemang – kontakta Jonas. Om du är kulturaktör och är bokad av annan arrangör i lokalen går det utmärkt att ta detaljerna med Jonas inför ditt besök hos oss. Jonas sköter också mycket som rör lokalen, samt kontakt med vår fastighetsskötare.

Charmaine Zsigo-Oliver – Publik- & arrangörsvärd 
076-800 93 26 / charmaine@ebeneser.nu

Till Charmaine vänder du dig om du är nyfiken på att vara volontär hos oss, är arrangör med bokat evenemang som har frågor kring bemanning, genomgång av kassasystemet, eller vill ha info om brand- & utrymning inför ditt evenemang.

Kulturföreningen Ebenesers styrelse
Ordförande: Mats Pontén, mats.ponten@live.se

Styrelsen i Kulturföreningen Ebeneser består av representanter från våra medlemsföreningar.

Lokal, scen och utrustning

Här kan du läsa en sammanfattning av vår lokal, scen och utrustning.

  • Kulturcentrum Ebeneser är ursprungligen en kyrka byggd 1905.
  • Kulturcentrum Ebeneser har en kapacitet på upp till 250 gäster beroende på kulturutbud och dukning.
  • Lokalen är utrustad med professionellt ljud och scenljus.
  • Vi har utrustning för att streama kultur, föreläsningar och seminarier.
  • Fullständig backline finns samt mickar, kablage och stativ.
  • Föreningen tillhandahåller ett kassasystem för inträde.
  • Hiss finns.
  • Vi har en fast restauratör – Kulturcaféet som serverar vid evenemang. Kulturcaféet har fullständiga rättigheter.

Mer info om lokal, scen och utrustning

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

 

Sociala medier