Vi fortsätter utveckla kulturella branscher i Norrbotten 14 december 2023

Vi fortsätter utveckla kulturella branscher i Norrbotten

Hur kan vi förbättra förutsättningarna att driva företag inom kulturella och kreativa branscher i regionen? Det vill Kulturföreningen Ebeneser, som projektägare,tillsammans med Boden Business Park, Piteå Science Park och Luleå Business Region ta reda på. Det gemensamma initiativet, North Creative Nodes, har fått projektmedel på en miljon kronor beviljat för att göra en genomförandestudie.

Insikten om vilken betydelse konst och kultur har för att skapa attraktiva samhällen ökar. Inte minst här i norra Sverige där tillväxten i den gröna industrin är högre än någonsin, måste vi balansera och understödja utvecklingen av företag i den kulturella sektorn. Därför har Kulturföreningen Ebeneser, som projektägare, tillsammans med Boden Business Park, Piteå Science Park och Luleå Business Region tagit ett gemensamt initiativ, North Creative Nodes, och fått beviljat projektmedel på en miljon kronor för att göra en genomförandestudie. Syftet är att förbättra förutsättningar att driva företag inom kulturella och kreativa branscher på mer lika villkor i regionen genom bättre tillgång till utbildningar, nätverk och affärstöd.

Företag inom kulturella och kreativa branscher i Norrbotten har svårt att hitta sätt att samarbeta och göra affärer. Informationen om utbildningar och affärsmöjligheter är splittrad och svår att hitta. De behöver platser där de kan träffas, både online och i verkliga livet, samt utbildningar som är anpassade för deras bransch.

– Vi behöver satsa på kulturella och kreativa branscher precis på samma sätt som vi satsar på industrin i Norrbotten. Gör vi det kommer dessa företag i sin tur bidra till attraktiva och hållbara samhället. Vi vill göra det lättare för dem att mötas och att söka uppdrag, ensamma eller tillsammans med andra, säger Fredrika Johansson, projektledare och projektägare, North Creative Nodes.

Projektet har tilldelats en miljon kronor för att skapa undersöka behov hos kulturella och kreativa branscher i Norrbotten. Tillsammans kommer projektaktörerna att kartlägga vilka regionala och kommunala funktioner det finns och om det finns något behov av en digital mötesplats som riktar sig till företag inom kulturella och kreativa branscher.

– Det här är ett av de viktigaste projekten vi genomför det kommande året för att bredda arbetsmarknaden och skapa attraktivitet i vår region, säger Thomas Fägerman, vd Boden Business Park.

Under våren 2024 kommer projektet också att genomföra ett antal aktiviteter som ska förbättra förutsättningarna för företagen, till exempel mötesplatser som kulturfrukostar runt om på olika platser i länet, kunskapsbyggande föreläsningar genom Creative Talk samt digitala kompetenshöjande workshops och föreläsningar.

– Att de kulturella och kreativa branscherna kan etablera och äga egna mötesplatser, där även andra branscher bjuds in, är viktigt för att stärka kopplingen till övriga näringslivet och därmed skapa affärsmöjligheter, säger Ulrica Magnusson, näringslivsutvecklare Luleå Business Region.

– Genom det här projektet kan vi skapa bättre förutsättningar för företag inom kultursektorn. Det gör det möjligt att vi får fler entreprenörer som vågar och kan ta klivet till att få sin verksamhet att växa där de via sitt företag gör Norrbotten till en trevligare plats att bo och leva i. Det är också roligt att vi ska göra arbetet tillsammans med Boden och Luleå, säger Johanna Blylod, verksamhetschef Piteå Science Park.

Projektet finansieras av Luleå Business Region, Boden Business Park, Piteå kommun och Region Norrbotten.

För mer information kontakta
Fredrika Johansson
Projektledare, North Creative Nodes
Verksamhetschef, Kulturcentrum Ebeneser
076-110 09 79 / fredrika@ebeneser.nu