Uppdaterade rutiner & riktlinjer för väskor i Kulturcentrum Ebeneser 20 november 2023

Uppdaterade rutiner & riktlinjer för väskor i Kulturcentrum Ebeneser

Uppdatering 231128

Då Polisen förtydligat informationen kring villkor kring väskförbudet uppdaterar vi våra rutiner och riktlinjer för att förenkla för publik, arrangörer och verksamheten.

Utifrån den höjda terrorhotsnivån har Polismyndigheten fattat beslut om ett väskförbud på större evenemang i Sverige.

Detta kommer att i viss mån beröra evenemang hos oss i Kulturcentrum Ebeneser. Därför har vi infört följande riktlinjer och rutiner:

  • Vi avråder från att ta med större ryggsäckar, bagar, påsar eller resväskor i lokalen. Detta gäller i hela Kulturcentrum Ebeneser inklusive trapphus och garderob. Detta för att olika evenemang kan ha fått olika strikta villkor från Polisen.
  • Vid kulturevenemang är väskor i maxstorleken 40X40X20 cm (höjd x bredd x djup) tillåtna om inte annat anges.
  • Konferenser och möten omfattas inte av detta förbud, men vi råder dig ändå från att ta med större väskor än nödvändigt.
  • Enskilda evenemang kan komma att åläggas ett striktare väskförbud än ovan. Detta informerar vi om i de enskilda evenemangen på vår hemsida, samt i mejl till de som köpt förköpsbiljetter till evenemanget.
  • Varje enskild arrangör ansvarar för att ovanstående regler efterföljs, eller de beslut de fått i samband med ev ansökan/anmälan till Polismyndigheten.

Mer om väskförbudet och vad som gäller för dig som besökare och arrangör kan du läsa på Polisens hemsida: https://polisen.se/lagar-och-regler/vaskforbud-pa-storre-evenemang/