Kulturcentrum Ebeneser - en social innovation! 28 februari 2019

Kulturcentrum Ebeneser – en social innovation!

Tidigare publicerad 19-02-27

Under 2018 har vi deltagit som innovatör i ett projekt på LTU för att ta fram en modell för verifiering och visualisering av sociala innovationer, som även innehåller en arbetsmodell för att verifiera värden.

VÄRDET AV SOCIAL INNOVATION – EN MODELL FÖR VERIFIERING OCH VISUALISERING

Många nya sociala innovationer har vuxit fram de senaste åren i Norrbotten och övriga Sverige, som lösningar på aktuella samhällsutmaningar inom hälsa, arbetsliv, integration m.m. Innovationsfrämjande aktörer har dock fortfarande begränsade erfarenheter och verktyg för att stötta etablering och uppskalning av sociala innovationer, vilket medfört att många sociala innovatörer haft svårt att få rätt sorts stöd. Samtidigt finns en ökande vilja att stötta sociala innovationer och sociala innovatörer bland Sveriges innovationsfrämjare.

Projektet syftar därför till att öka förmågan hos innovatörer och innovationsfrämjare i Norrbotten och Sverige att leda och stötta etablering och expansion av sociala innovationer. Syftet uppnås genom att utveckla en modell för att identifiera och synliggöra de olika sorters värden som sociala innovationer skapar för människor och samhälle. Modellen finns i länken ovan.

 

Läs mer på Luleå Tekniska Universitets hemsida.