Ett ideellt kulturhus med mersmak! 11 december 2018

Ett ideellt kulturhus med mersmak!

Genom vårt uppdrag att driva ett ideellt kulturhus i Luleå möjliggör vi långt över 200 kulturevenemang av 100 olika arrangörer för 17.000 besökare årligen. Hur många som står på vår scen, visar upp sina alster, deltar i vår kulturverksamhet som kulturutövare av något slag kan vi inte ens räkna. Men Kulturföreningen Ebeneser är även en…

Social innovation Just nu deltar vi i ett spännande forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet som innovatör, där vi verifieras som social innovation. Läs mer i länken: https://www.ltu.se/…/Verifiering-av-sociala-innovationer-i-…

Där mäts vilka värden som skapas i vår sociala innovation  – socialt, miljömässigt och ekonomiskt på olika nivåer som individ, organisation och samhälle. Och hur vi når ut till och påverkar – lokalt, regionalt och nationellt.

Projektägare till projektet Arrangörer i Norr. Arrangörer i Norr är en mötesplats, ett nätverk och olika föreläsningar/utbildningar för arrangörer inom kulturområdet. Projektet pågår fram till maj 2019 och har fått positiv uppmärksamhet för sin modell och attraktionskraft.

Projektägare: Kulturföreningen Ebeneser, projektpartners: Norrbottensmusiken, Riksteatern Norrbotten, BD Pop, Skådebanan Norrbotten/Kulturnatten och Luleå kommun. Projektet finansieras av: Region Norrbotten och Kulturrådet.

Förebild Kulturcentrum och Kulturföreningen Ebenesers modell är en framgång – uppbyggd från ideell gräsrotsnivå med ett professionellt förhållningssätt, och har gett gensvar i Sverige. Vi drivs av många, fantastiska ideella krafter i samverkan. Vi har haft besök av regeringen kulturutskott, föreläser och inspirerar till fler kulturscener i länet, kulturchefer från andra kommuner och län bokar in studiebesök hos oss.

Vi tror att vår scen och arbetsmetod gör skillnad för kulturlivet i Luleå och Norrbotten! Allt med stöd av Luleå kommun och Region Norrbotten.

Mötesplats Vi samarbetar med många, är en ambassadör och bygger broar mellan verksamheter och människor som inte samlats på samma mötesplatser innan. Vi är delaktiga i planering och utförande av alla evenemang hos oss, delar med oss av vårt nätverk och vår kompetens kring kultur, att arrangera, det fria kulturlivet, samt kulturella och kreativa näringar.

Vi sänker trösklarna för att ta del och, och vara delaktig i kulturlivet i Luleå och Norrbotten.

Vi är en del av en attraktiv stadsmiljö och en stad där människor vill bo och leva.

Vi är det helt unika och ideella, kulturcentrumet i Luleå – som drivs av kulturföreningar i samverkan!