Extra stöd från Sparbanken Nord - Framtidsbanken 11 maj 2020

Extra stöd från Sparbanken Nord – Framtidsbanken

Vi är väldigt glada och tacksamma över att Sparbanken Nord – Framtidsbanken har valt att ge oss extra stöd inom ramen för deras särskilda stödåtgärder för kultur under Coronapandemin. Sparbanken Nord är sedan tidigare en av våra finansiärer för projektet Arrangörer i Norr.

Fokus på stödåtgärderna är inkomstbortfall på grund av inställda arrangemang samt nytänkande insatser för att möjliggöra ett rikt kulturliv trots rådande situation. I bedömningen har påverkan av inkomstbortfall, föreningens omfattning och bredd legat till grund för beslutat stöd.

Förenings- och kulturlivet bidrar till en attraktiv plats att bo och verka på och därför väljer Sparbanken Nord inom ramen för vårt samhällsengagemang att stötta kulturföreningar för bidra till att vår region kan fortsatt ha ett rikt och variets kulturutbud.

Tack Sparbanken Nord – framtidsbanken!