Kulturföreningen Ebenesers värdegrund

Kulturföreningen Ebeneser är en religiöst och partipolitiskt obunden paraplyförening för andra ideella föreningar inom kulturlivet i Norrbotten. Kulturcentrum Ebeneser som drivs av kulturföreningen kan liknas vid ett föreningsdrivet Kulturhus för ideella föreningar och eldsjälar som vill vara med och skapa kultur. Verksamhet på Ebeneser är i huvudsak publik och offentlig.

Vi arbetar inkluderande, välkomnande och försöker se möjligheterna till att alla som har en god idé till ett arrangemang ska kunna förverkliga detta. Vi arbetar också med att våra arrangemang ska vara tillgängliga och attraktiva för en så bred publik som möjligt. Vi välkomnar särskilt unga människor och människor från andra kulturer att berika vår verksamhet, då vi tror att mötesplatser där olika kulturer och åldrar träffas är viktiga. Vi är alla olika, men lika värda och lika viktiga!

Inom Ebenesers verksamhet är vi många som vistas med olika uppdrag. Du kan vara besökare, anställd, arrangör, kulturutövare, medlem i medlemsförening, volontär eller förtroendevald. Oavsett vem du är och varför du vistas inom Ebenesers verksamhet ska du känna dig trygg, respekterad och uppskattad. Vi uppskattar varandras olikheter och har förståelse för varandras olika åsikter och konstnärliga uttryck. Du ska du våga säga vad du tycker och känna delaktighet i Ebenesers verksamhet.

Inom Ebeneser behandlar vi alla med en grundläggande respekt. Med respekt menar vi att vi tror på allas lika värde, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Vi ser samarbeten och samverkan mellan människor, föreningar och andra organisationer som mycket viktiga.  Vi vill bidra till sammanhang och delaktighet genom att möjliggöra en mötesplats och en scen för kulturellt intresserade & kultur.Till Ebeneser är alla välkomna så länge du delar vår värdegrund. Du respekterar de olika begräsningar som respektive arrangemang kan ha, så som åldersgräns och inträde. På Ebeneser är det mötet och kulturen som ska stå i centrum och du kan komma att bli nekad inträde och bli ombedd att lämna lokalen om du är berusad, uppträder olämpligt eller hotfullt.

Vi accepterar inte kulturella- och konstnärliga uttryck och åsikter som kan vara kränkande, rasistiska och diskriminerande. Däremot välkomnar vi konst som berör, ger utrymme för diskussion, reflektion och kan provocera.

Vi har nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. Det finns en handlingsplan som beskriver hur vi aktivt arbetar för att motverka kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier inom verksamheten.

Kulturföreningen Ebeneser skall arbeta för ökad jämställdhet, mångfald och tillgänglighet inom kulturlivet – både publikt och arrangemangsmässigt.

Reviderad 18-11-20

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

Kulturverksamhet

Projekt

Region Norrbotten, Luleå Business Region, Boden Business Park, Piteå kommun – Piteå Science Park

Sociala medier