Ebeneserkyrkan i kvarteret Hunden

Ebeneserkyrkan uppfördes av stadens Baptistförsamling 1905 och invigdes nyåret 1905-06. byggnaden uppfördes i huvudsak med kyrksal och biutrymmen på de övre planen och affärslokaler på entréplan.

Byggnadsstil

Ebeneserkyrkan uppfördes likt många andra jugendhus i tegel i en traditionell murverksteknik. Det putsades i en för jugend karaktäristisk enhetlig puts med sparsam reliefdekor 1907. Byggnaden präglas av välvda former och mjuka linjer och helheten är snarare kraftfull än lätt och uppåtsträvande.

Fönstren har stora välvda bågar och den rusticerade sockelvåningen på en kvaderhuggen naturstenssockel är försedd med stora, skyltfönster med svängda överstycken. Stora rundbågade kyrkfönster under fialförsedda gavlar dominerar långsidorna. Byggnadens hörnpartier mot Storgatan är markerade med resliga torn. Byggnadens branta, valmade sadeltak försågs med målad, falsad plåt. Byggnaden är idag putsad i en lejongul kulör och takplåten är rödmålad.

Kvarteret Hunden

Fritz Olssons Urmakeri & Guldsmedsaffär bildades 1904. Det är kvarterets äldsta verksamhet och även en av de främsta orsakerna till kvarterets utveckling och utseende under snart 100 år. Hunden 15 är framför allt ett affärskvarter men andra verksamheter som kyrka, kulturcentrum och framför allt bostäder har också haft sin plats här.

Ebeneserkyrkan uppfördes av stadens Baptistförsamling 1905 och invigdes nyåret 1905-06. byggnaden uppfördes i huvudsak med kyrksal och biutrymmen på de övre planen och affärslokaler på entréplan. Kyrkan utgör ett av få exempel i Luleå på en storskalig jugendarkitektur. Stilen introducerades i Sverige runt sekelskiftet 1900 och var likt Baptistkyrkan främst en stadsföreteelse.

Från 1905 till 2021

Ebeneser hade 1906 Café Norden, Nils Bodéns Korgaffär och Augusta Janssons ”Nya Sko- magasinet” i gatuplanet. Sedan dess har dessa lokaler disponerats av flera olika butiksrörelser, hantverkstäder och caféer. 1972 lämnade baptistförsamlingen byggnaden som köptes av Ola Olsson. När Konsum köpte fastigheten 1978 gjordes vissa ombyggnader på entréplanet. 1994 flyttade Luleå kommuns Kulturcentrum hit och ”Kulturcentrum Ebeneser” bildades. Kulturverksamheten flyttade 2006 till det nybyggda Kulturens Hus i kvarteret intill. Idag finns Fritz Olssons Urmakeri & Guldsmedsaffär i byggnaden, samt en restaurang. Ebeneser stod tomt 2006 till och med 2015 då det nyinvigdes i den form det har idag.

Informationen är hämtad från: Kulturhistorisk dokumentation och värdering av Norrbottens Museum (pdf)

Informationen är hämtad från: Kulturhistorisk dokumentation och värdering av Norrbottens Museum

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

Kulturverksamhet

Projekt

Region Norrbotten, Luleå Business Region, Boden Business Park, Piteå kommun – Piteå Science Park

Sociala medier