Jämställd Kulturlunch - vad är det? 27 januari 2016

Jämställd Kulturlunch – vad är det?

Jämställd kulturlunch är en föreläsningsserie under våren i Kulturcentrum Ebeneser med med fokus på kultur och jämställdhet.

Föreläsare under våren

3/2 – Jämställd kulturlunch – Powerdressing med Sara Json Lindmark

2/3 – 12.00 Jämställd kulturlunch – Rebecca Digervall

6/4 – 12.00 Jämställd kulturlunch – Roger Sångberg

4/5 – 12.00 Jämställd kulturlunch – Karl Petersen

Det är fri entré och Café REKOmmenderas erbjuder alltid lunch till dem som vill kombinera föreläsning med att inta lunch. Den som ”bara” vill köpa en kaffe eller enbart lyssna på föreläsningen är lika välkommen som lunchgästen.

Feministisk resurscentrum är en öppen grupp på Facebook och en kompentensbank öppen för alla. Målet är att utbyta kunskap och erfarenheter i feministiska frågor samt en mötesplats där vi alla tillsammans kämpar för jämställdhet, mångfald & genusfrågor.