Funk i 4D - om tillgänglighet 22 mars 2017

Funk i 4D – om tillgänglighet

Funk i 4D kommer skapar ett två dagars arrangemang med fullspäckat program både dagtid och kvällstid om tillgänglighet.

Dagtid har seminarium, föreläsningar och workshops om mänskliga rättigheter och funktionshinderpolitiska frågor som mest fokuserar på kultur och tillgänglighet. På kvällen onsdag 29 mars kan du uppleva En FUNKT-UP STAND-UP.

Funk I 4D är ett projekt finansierat av Arvsfonden som vill belysa att omgivningen och miljön skapar hindren. Men att ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver inte vara så svårt och krångligt om allt bara är tillgängligt. Projektet vill vill visa att väldigt mycket som funktionshindrar går att lösa med enkla medel.

Här kan du läsa mer om Funk i 4D och se programmet för de två dagarna, www.funki4d.se

Seminarier, föreläsningar och workshops har fri entré.

Biljett till stå uppföreställningen En Funkt up stand up löser du på plats hos oss!