Platsannons:

Evenemangs- och projektkoordinator

Som Evenemangs- och projektkoordinator (EPK) är det du som kvalitetssäkrar våra kulturevenemang vid Kulturcentrum Ebeneser i Luleå samt assisterar våra projektledare. Gällande evenemang hanterar du alla de praktiska göromål som erfordras för att möjliggöra ett evenemangsgenomförande. Allt från en tidig förfrågan från arrangör till uppföljning och utvärdering med de berörda. Gällande projekt bistår du vår projektledare tillika verksamhetschef som projektassistent.

Tjänsten omfattar 75% av en heltid där du delvis planerar och disponerar din tid själv i samråd med verksamhetschef. Viss del av din tid kommer att utföras i anslutning till några av våra evenemang, dvs. viss omfattning arbete kvällstid och helger förekommer.

Din tjänst

Du ingår i ett tight team om fyra medarbetare anställda av Kulturföreningen Ebeneser. Verksamhetschef/projektledare, Teknisk samordnare, Entrévärd och du som vår nya Evenemangs- och projektkoordinator. Dina arbetsuppgifter har tidigare ombesörjts av vår Evenemangskoordinator som nu avslutar sin anställning för andra arbetsuppgifter vid Luleå Business Region. Ytterligare arbetsuppgifter ombesörjs av vår verksamhetschef, som nu efter utökad verksamhet med fler tilldelade projekt behöver delegera delar av sina tidigare arbetsuppgifter till en projektassistent.

Du blir direkt underställd vår verksamhetschef och driver dina uppdrag i nära samverkan med chef, projektledare, kollegor, Kulturcentrum Ebenesers restauratör, kulturföreningens medlemsföreningar och de cirka 100 arrangörer som årligen genomför cirka 200 kulturevenemang vid Kulturcentrum Ebeneser i Luleå.

Din tjänst som EPK omfattar bland annat att upprätta avtal, planera och coacha våra arrangörer, hantera evenemangsekonomi och marknadsföring och även att i viss mån bistå vår projektledare. De verktyg som erfordras för tjänsten tillhandahålls av Kulturföreningen och omfattar i huvudsak dator, telefon och abonnemang.

Kvalifikationer

Du är en person med god erfarenhet från kulturarbete, mycket gott ordningssinne, viss erfarenhet inom digital grafisk layout och med ett stort hjärta för den ideella kulturen. Du kan uttrycka dig väl i skrift och tal och har de IT-kunskaper som krävs för att kommunicera och hantera sociala medier och vår hemsida.

Avtal

Anställningsvillkor regleras i huvudsak via kollektivavtal tecknat mellan Kulturföreningen Ebeneser och intresseorganisationen FREMIA.

Tjänstens omfattning kan (om intresse finns för detta) skalas upp i takt med att näringsliv och andra intresserar sig för mötesplatsen Kulturcentrum Ebeneser och de tjänster vi kan erbjuda för workshops, möten och konferenser. En viktig och spännande utveckling för Kulturcentrum Ebeneser.

 Placering

Din placering är Kulturcentrum Ebeneser, Skomakargatan 23, mitt i centrala Luleå med omedelbar närhet till kollektivtrafik. Viss del av ditt arbete kan även utföras från hemmet om så önskas och där så är genomförbart.

Kulturcentrum Ebeneser

Kulturcentrum Ebeneser drivs av den ideella Kulturföreningen Ebeneser och finansieras i huvudsak genom en kombination av verksamhetens egna intäkter, offentliga medel samt projektfinansiering.

Verksamheten baseras på samverkan mellan ett flertal ideella föreningar med kulturverksamhet verksamma i Norrbotten och kännetecknas av kulturverksamhet för barn, ungdom och vuxna inom konstområdena musik, dans, teater, litteratur, bild och konst.

Verksamheten bygger på en konstruktion där Kulturföreningen Ebeneser utgör paraplyorganisation över de anslutna kulturföreningarna. Kulturföreningen Ebeneser leds av föreningens styrelse, vilken utses av föreningens årsmöte.

Ansökan och kontakt

Ansökningstiden har löpt ut.

Här hittar du platsannonsen i sin helhet som nedladdningsbar pdf

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

Kulturverksamhet

Projekt

Region Norrbotten, Luleå Business Region, Boden Business Park, Piteå kommun – Piteå Science Park

Sociala medier