Gällande Coronaviruset covid-19 12 mars 2020

Gällande Coronaviruset covid-19

Kulturcentrum Ebeneser följer de råd som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och som riksdag och regering beslutar. 

Vi berörs av beslutet att förbjuda offentliga tillställningar och sammankonster med fler än 50 personer. Vi för just nu en dialog ifall alla kulturevenemang, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster bör ställas in hos oss tills förbudet på max 50 personer hävs.

Vi är en lokal för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster man nu inför förbudet för att stävja, för att minsta risken för stor smittspridning på lokal nivå i samhället.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Vi uppdaterar löpande.

 /

Fredrika Johansson – Verksamhetschef, Kulturcentrum Ebeneser

Gunnar Sundström – Ordförande, Kulturföreningen Ebeneser

Uppdaterad: 20-03-30