Kultur

Kulturen utgör kärnan i den samlade verksamheten

Kulturföreningen Ebeneser driver Kulturcentrum Ebeneser – i hjärtat av Luleå och Norrbotten. Vi sänker tröskeln till kultur, och skapar förutsättningarna att fler ska kunna ta del av och att vara en del av kulturlivet.

Föreningen erbjuder ett brett kulturellt utbud för alla åldrar, uttryck och inriktningar i samverkan med medlemsföreningar och andra kulturarrangörer. Vi erbjuder professionellt stöd till medlemmar, arrangörer och kulturskapare.

Kulturföreningen Ebeneser – Möjliggöraren

Om verksamheten

Kulturcentrum Ebeneser är ett spännande offentligt rum i skärningspunkten mellan det fria kulturlivet och näringslivet. Kulturcentrum Ebeneser erbjuder en kulturscen och kreativ mötesplats. Vi skapar nya möjligheter för kulturbranschen och andra branscher att mötas.

Kulturverksamheten baseras på samverkan mellan ideella föreningar med kulturverksamhet, verksamma inom Norrbottens län, samt andra organisationer och aktörer inom kulturområdet.

Prioriterade utvecklingsområden och målgrupper är det mångkulturella och internationella samspelet, att stärka minoritetskulturer, samt att inkludera barn och unga i verksamheten och utbudet.

Verksamheten leds och samordnas av Kulturföreningen Ebeneser sedan 2015, och präglas av demokrati, jämlikhet, mångfald, medskapande och jämställdhet. Finansiärer är Luleå kommun, Region Norrbotten, samt egen finansiering.

Förutom kulturverksamheten driver föreningen flera utvecklingsprojekt inom kultur och kulturella och kreativa näringar.

Föreningen äger ett aktiebolag – Kulturcentrum i Luleå AB, som möjliggör att tillgängliggöra lokalen och våra tjänster till företag och organisationer för möten, konferenser och event.

Personal och styrelse

Du når oss oftast på vår fasta telefon dagtid under veckodagar: 0920 – 40 83 00. Om vi inte kan ta ditt samtal, lämna gärna ett meddelande eller mejla ditt ärende till post@ebeneser.nu.

Personal i Kulturcentrum Ebeneser

Vi är ett litet arbetslag som tillsammans med alla våra ideella arrangörer skapar och möjliggör ideella kulturevenemang i Kulturcentrum Ebeneser. Styrelsen för Kulturföreningen Ebeneser arbetar ideellt.

Verksamhetschef/Projektledare Fredrika Johansson 076-110 09 79 / fredrika@ebeneser.nu

Till Fredrika vänder du dig om du har generella frågor kring vår verksamhet, är ett företag eller organisation som vill boka lokala och service för ett event, eller vill veta mer om något av våra utvecklingsprojekt. Fredrika är också den som svarar om du ringer vårt växelnummer 0920-40 83 00. Har du som publik frågor inför kommande evenemang hänvisar vi i första hand till informationen på hemsidan om biljettköp, boka bord m.m.

Teknisk samordnare/Tekniker Jonas Eriksson 076-110 01 61 / jonas@ebeneser.nu

Jonas arbetar som tekniker och samordnare av tekniker och teknik i lokalen. Har du som arrangör frågor kring det tekniska inför ditt evenemang – kontakta Jonas. Om du är kulturaktör och är bokad av annan arrangör i lokalen går det utmärkt att ta detaljerna med Jonas inför ditt besök hos oss. Jonas sköter också mycket som rör lokalen, samt kontakt med vår fastighetsskötare.

Evenemangs- och projektkoordinator Joakim Isaksson Markström 073-817 59 25 / joakim@ebeneser.nu

Till Joakim vänder du dig om du vill arrangera något inom kulturområdet, vill stå på scenen eller har andra frågor som rör kulturverksamheten. Det är också Joakim du vänder dig till om du har ett bokat kulturevenemang som arrangör och vill skriva avtal, få coachning inför och planera. Joakim arbetar även med aktuella projekt tillsammans med vår projektledare.

Publik- & arrangörsvärd Charmaine Zsigo-Oliver 076-800 93 26 / charmaine@ebeneser.nu

Till Charmaine vänder du dig om du är nyfiken på att vara volontär hos oss, är arrangör med bokat evenemang som har frågor kring bemanning, genomgång av kassasystemet, vill ha info om brand- & utrymning inför ditt evenemang.

Kulturföreningen Ebenesers styrelse

Ordförande: Gunnar Sundström, gunnar@dustradio.nu

Styrelsen i Kulturföreningen Ebeneser består av representanter från våra medlemsföreningar.

Engagera dig inom kulturen

Ideellt engagemang är en förutsättning för att Kulturcentrum Ebeneser ska kunna vara en attraktiv kulturell mötesplats och kulturscen. Det finns många sätt att engagera sig inom vår verksamhet:

 • Som aktiv i någon av våra medlemsföreningar
 • Som kulturutövare
 • Som arrangör
 • Som annan ideell aktör
 • Som volontär inom kulturverksamheten

Testa på att vara kulturvolontär!

Att vara volontär hos oss är ett roligt sätt att vara en kugge i ett större evenemang. Du engagerar dig ideellt i en kulturell och kreativ miljö med tydliga uppgifter efter introduktion av oss. På köpet får du en massa kulturella upplevelser och träffar nya vänner. Du kommer att träffa våra fantastiska arrangörer och ett härligt gäng av varierande publik och besökare.

Vill du vara delaktig på något sätt i verksamheten? Ta kontakt med oss!

Vill du veta mer om att vara Volontär hos oss?

Lokal, scen och utrustning

Här kan du läsa en sammanfattning av vår lokal, scen och utrustning.

 • Kulturcentrum Ebeneser är ursprungligen en kyrka byggd 1905.
 • Kulturcentrum Ebeneser har en kapacitet på upp till 250 gäster beroende på kulturutbud och dukning.
 • Lokalen är utrustad med professionellt ljud och scenljus.
 • Vi har utrustning för att streama kultur, föreläsningar och seminarier.
 • Fullständig backline finns samt mickar, kablage och stativ.
 • Föreningen tillhandahåller ett kassasystem för inträde.
 • Hiss finns.

Mer info om lokal, scen och utrustning

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Finansiärer

Kulturverksamhet

Projekt

Region Norrbotten, Kulturrådet, Sparbanken Nord, Längmanska Företagsfonden och Luleå kommun

Sociala medier