Kultur

Kulturen utgör kärnan i den samlade verksamheten

Kulturföreningen Ebeneser driver Kulturcentrum Ebeneser – i hjärtat av Luleå och Norrbotten. Vi sänker tröskeln till kultur, och skapar förutsättningarna att fler ska kunna ta del av och att vara en del av kulturlivet.

Föreningen erbjuder ett brett kulturellt utbud för alla åldrar, uttryck och inriktningar i samverkan med medlemsföreningar och andra kulturarrangörer. Vi erbjuder professionellt stöd till medlemmar, arrangörer och kulturskapare.

Kulturföreningen Ebeneser – Möjliggöraren

Om verksamheten

Kulturcentrum Ebeneser är ett spännande offentligt rum i skärningspunkten mellan det fria kulturlivet och näringslivet. Kulturcentrum Ebeneser erbjuder en kulturscen och kreativ mötesplats. Vi skapar nya möjligheter för kulturbranschen och andra branscher att mötas.

Kulturverksamheten baseras på samverkan mellan ideella föreningar med kulturverksamhet, verksamma inom Norrbottens län, samt andra organisationer och aktörer inom kulturområdet.

Prioriterade utvecklingsområden och målgrupper är det mångkulturella och internationella samspelet, att stärka minoritetskulturer, samt att inkludera barn och unga i verksamheten och utbudet.

Verksamheten leds och samordnas av Kulturföreningen Ebeneser sedan 2015, och präglas av demokrati, jämlikhet, mångfald, medskapande och jämställdhet. Finansiärer är Luleå kommun, Region Norrbotten, samt egen finansiering.

Förutom kulturverksamheten driver föreningen flera utvecklingsprojekt inom kultur och kulturella och kreativa näringar.

Föreningen äger ett aktiebolag – Kulturcentrum i Luleå AB, som möjliggör att tillgängliggöra lokalen och våra tjänster till företag och organisationer för möten, konferenser och event.

Personal och styrelse

Du når oss på vår fasta telefon dagtid under veckodagar: 0920 – 40 83 00. Om vi inte kan ta ditt samtal, lämna gärna ett meddelande eller mejla ditt ärende till post@ebeneser.nu.

Personal i Kulturcentrum Ebeneser

Vi är ett litet arbetslag som tillsammans med alla våra ideella arrangörer skapar och möjliggör ideella kulturevenemang i Kulturcentrum Ebeneser. Styrelsen för Kulturföreningen Ebeneser arbetar ideellt.

Verksamhetschef Fredrika Johansson: 076-110 09 79, fredrika@ebeneser.nu

Till Fredrika vänder du dig om du har frågor om att vara kulturarrangör, anlita oss för event, vill stå på scenen m.m. Fredrika svarar också på frågor om verksamheten, och om du inte hittar svaret på din fråga om ett evenemang här på hemsidan.

Teknisk samordnare/Tekniker Jonas Eriksson: 076-110 01 61, jonas@ebeneser.nu

Jonas arbetar som tekniker och samordnare av tekniker och teknik i lokalen. Har du som arrangör frågor kring det tekniska inför ditt evenemang – kontakta Jonas. Om du är kulturaktör och är bokad av annan arrangör i lokalen går det utmärkt att ta detaljerna med Jonas inför ditt besök hos oss. Jonas sköter också mycket som rör lokalen i stort samt kontakt med vår fastighetsskötare.

Publik- & arrangörsvärd Charmaine Zsigo-Oliver: 076-800 93 26, charmaine@ebeneser.nu

Till Charmaine vänder du dig om du är nyfiken på att vara volontär hos oss, är arrangör med bokat evenemang som har frågor kring bemanning, genomgång av kassasystemet, vill ha info om brand- & utrymning inför ditt evenemang.

Kulturföreningen Ebenesers styrelse Ordförande: Gunnar Sundström, gunnar@dustradio.nu

Styrelsen i Kulturföreningen Ebeneser består av representanter från våra medlemsföreningar.

Engagera dig

Engagera dig inom kulturen

Ideellt engagemang är en förutsättning för att Kulturcentrum Ebeneser ska kunna vara en attraktiv kulturell mötesplats och kulturscen. Vi välkomnar och behöver dig som vill engagera dig för att förverkliga detta.

Det finns många sätt att engagera sig inom vår verksamhet:

 • Som aktiv i någon av våra medlemsföreningar
 • Som kulturutövare
 • Som arrangör
 • Som annan ideell aktör
 • Som volontär inom kulturverksamheten

Vill du vara delaktig på något sätt i verksamheten? Ta kontakt med oss!

Vill du veta mer om att vara Volontär hos oss?

Lokal, scen och utrustning

Här kan du läsa en sammanfattning av vår lokal, scen och utrustning.

 • Kulturcentrum Ebeneser är ursprungligen en kyrka byggd 1905.
 • Kulturcentrum Ebeneser har en kapacitet på upp till 250 gäster beroende på kulturutbud och dukning.
 • Lokalen är utrustad med professionellt ljud och scenljus.
 • Vi har utrustning för att streama kultur, föreläsningar och seminarier.
 • Fullständig backline finns samt mickar, kablage och stativ.
 • Föreningen tillhandahåller ett kassasystem för inträde.
 • Hiss finns.

Mer info om lokal, scen och utrustning

Kontakt

Besöksadress
Kulturcentrum Ebeneser
Skomakargatan 23, 972 31 Luleå

Postadress
Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

Telefon 0920-40 83 00

E-post post@ebeneser.nu

Sociala medier